En af de metoder, jeg benytter til at planlægge en høj frekvens er ved at indføre dage med såkaldt weak point træning. Dette er dage, hvor der benyttes øvelser, der tillader, at man bliver udfordret under træningen på måder, der ikke i samme grad udmatter og belaster som almindelig tung træning. Dette gøres naturligvis ud fra individuelle styrker og svagheder.

Som en meget eksplosiv løfter, så er det meget uvant ikke at eksplodere og accelerere ud af bundpositionen. Ved at lave langsom koncentrisk/eccentrisk bliver der sat meget større fokus på at kontrollere bevægelsen og holde muskelkontakt, imens øvelsen bliver langt mindre takserende for led og nervesystem. Tilgengæld bliver det hårdt på grund af den længere tid under spænding, hvor der opbygges metabolisk stress og optræne.

Tempomanipulation, særligt langsom koncentrisk, har den svaghed, at det er yderst begrænsende for intensiteten. Derfor kan det være svært at nå intensitets-tærsklen for at alle muskel og nervefibre er aktive.

Derved er det et værktøj bedst brugt ved siden af tunge løft eller i perioder hvor man gerne vil undgå belastningen fra tung styrketræning. Derudover kan den øgede fokus på kontrol være et godt værktøj til at lære nye bevægelser.